REGIONALNE CIEKAWE STRONY
KATALOG Stron Regionalnych

Regulamin:
Regulamin katalogu "REGIONALNE CIEKAWE STRONY - KATALOG STRON REGIONALNYCH":

Regulamin katalogu "Katalog Stron Regionalnych":

CIEKAWE STRONY - Katalog Stron Regionalnych. KATALOG TEMATYCZNY - strony regionalne. Darmowy katalog stron internetowych. Dodaj stron? i zwi?ksz popularno?? swojej strony w wyszykiwarkach takich jak google,yahoo i msn. Dodaj stron? za darmo do katalogu i jednoczesnie zwi?ksz popularno?? strony. Szybko rozwijaj?cy si? katalog stron internetowych. Dbamy o wysok? pozycj? katalogu w celu zwi?kszenia popularno?ci Twojej strony., katalog stron, darmowy katalog,dodaj stron?, za darmo, dobry katalog, katalogi stron, darmowy wpis do katalogu, wpis za darmo do katalogu, dodaj stron?, add url, serch, find directory, strony internetowe.
Ka?dy u?ytkownik mo?e zg?osi? swoj? stron? katalogu. O dodaniu strony do katalogu decyduje moderator. U?ytkownik dodaj?c stron? do katalogu automatycznie akceptuje regulamin.

Nie dodajemy do Katalogu stron zawieraj?cych tre?ci sprzeczne z prawem polskim i mi?dzynarodowym.
Nie zamieszczamy stron propaguj?cych tre?ci rasistowskie, faszystowskie, propaguj?ce przemoc, wzywaj?ce do nienawi?ci na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a tak?e stron propaguj?cych tre?ci uznane powszechnie za naganne moralnie, erotyczne i pornograficzne oraz naruszaj?cych zasady etyczne.
Nie dodajemy stron w budowie lub nie zawieraj?cych ?adnej tre?ci, strony z suplemenatami, viagr?, herbalife, aloe i tym podobnych, serwisy bukmacherskie, programy partnerskie, strony zwi?zane z zarabianiem w internecie, strony z dzwonkami wszelkiej "ma?ci", opisy GG oraz serwisy Chucka Norrisa :( nie s? akceptowane.

Dodajemy do Katalogu strony z pe?nymi domenami lub subdomenami. Dla przyk?adu: strona.pl i moja.strona.pl mog? by? dopisane natomiast strona.pl/moja ju? nie. Zastrzegamy sobie prawo do skracania d?ugich opisów zg?aszanych stron.
Strony które naruszaj? warunki regulaminu b?d? usuwane bez powiadomienia zg?aszaj?cego. Moderatorzy zastrzegaj? sobie prawo do zmiany tytu?u i opisu stron zg?oszonych przez zg?aszaj?cego.
Zastrzegamy sobie prawo do usuni?cia strony bez podania przyczyny.
Tre?? strony musi by? zgodna z kategori?, do jakiej zosta?a zg?oszona.
Nie wyja?niamy przyczyn usuni?cia stron z katalogu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.
Dodanie linka zwrotnego do katalogu nie jest gwarancj? akceptacji strony. Nowy regulamin Katalogu Stron obowi?zuje od momentu opublikowania. Naruszenie zasad regulaminu mo?e doprowadzi? do zablokowania adresu IP strony a tym samym bezpowrotne jej usuni?cie, bez mo?liwo?ci ponownego dodania do katalogu.

KATALOG TEMATYCZNY - STRONY REGIONALNE, CIEKAWE STRONY

strona g?ówna


Informacje:
garść informacji o katalogu "REGIONALNE CIEKAWE STRONY - KATALOG STRON REGIONALNYCH":
 • ilość kategorii: 17
  można sugerować własne kategorie
 • ilość podkategorii: 342
  można sugerować własne podkategorie
 • ilość wpisów: 62674
  można dodawać własne wpisy
  w ilu podkategoriach: 3
 • gości on-line: 57
 • linki bezpośrednie: tak, bezpośrednie
 • rel="nofollow": nie, wyłączone
Ciekawe Strony © 2006
Regulamin oraz informacje o katalogu
powered by: skrypt katalogu otwarty.pl mini | eYou | eHO